Nazwa operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Tytuł operacji: Mięso QAFP oraz Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska GTS, Kabanosy Staropolskie GTS, Kiełbasa Myśliwska Staropolska GTS.

Cel operacji: 

Promocja i upowszechnianie wiedzy o znakach jakości: GTS oraz QAFP – kulinarne mięso wieprzowe. Planowana operacja ma również na celu wypromować i upowszechnić wiedzę o następujących produktach: Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska, Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Myśliwska Staropolska (produkowane w systemie GTS) oraz mięso wytwarzane w systemie QAFP – kulinarne mięso wieprzowe.

Planowane/przewidywane wyniki operacji:

Promocja i upowszechnienie wiedzy o znakach jakości GTS oraz QAFP oraz o produktach takich jak: Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska, Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Myśliwska Staropolska ze znakiem GTS oraz kulinarne mięso wieprzowe QAFP.

Materiał opracowany przez Olewnik Sp. z o.o.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2 

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Olewnik Sp. z o.o.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Poddziałania 3.2

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

To europejski znak przyznawany produktom, które charakteryzuje znakomita jakość, tradycyjny charakter i skład.

Produkty wytwarzane w systemie GTS cechuje wyjątkowa jakość dzięki wieloletniej tradycji wyrobu.

Jeśli na produktach znajduje się oznaczenie GTS, to znak, że jest to produkt, który powstał zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Certyfikowane produkty tradycyjne mają znaczenie

Dobre jedzenie, ma nie tylko znaczenie, ale i oznaczenie. Jednym z najbardziej wartościowych znaków jest europejski znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

O oznaczenie GTS mogą się ubiegać produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, hodowli, rybołówstwo, produkty pierwszego przetworzenia), środki spożywcze (np. napoje z ekstraktów roślinnych), a także dania gotowe.