Nazwa operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Tytuł operacji: Mięso QAFP oraz Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska GTS, Kabanosy Staropolskie GTS, Kiełbasa Myśliwska Staropolska GTS.

Cel operacji: Promocja produktów Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska, Kiełbasa Myśliwska Staropolska oraz kulinarne mięso wieprzowe QAFP. Operacja ma charakter kompleksowych zintegrowanych działań. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, przewiduje się wykorzystanie wielu kanałów przekazu.

Planowane/przewidywane wyniki operacji: Promocja i upowszechnienie wiedzy o produktach takich jak:  Kabanosy Staropolskie, Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska, Kiełbasa Myśliwska Staropolska ze znakiem GTS oraz kulinarne mięso wieprzowe QAFP.

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

To europejski znak przyznawany produktom, które charakteryzuje znakomita jakość, tradycyjny charakter i skład.

Produkty wytwarzane w systemie GTS cechuje wyjątkowa jakość dzięki wieloletniej tradycji wyrobu.

Jeśli na produktach znajduje się oznaczenie GTS, to znak, że jest to produkt, który powstał zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Certyfikowane produkty tradycyjne mają znaczenie

Dobre jedzenie, ma nie tylko znaczenie, ale i oznaczenie. Jednym z najbardziej wartościowych znaków jest europejski znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

O oznaczenie GTS mogą się ubiegać produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi (płody ziemi, hodowli, rybołówstwo, produkty pierwszego przetworzenia), środki spożywcze (np. napoje z ekstraktów roślinnych), a także dania gotowe.